tematyczno-problematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tynuowali swe prace w nowych okolicznościach duchowych. Odmiana zbiorowych losów - kolejne dla filozofii wyzwanie domagające się od niej nowej odpowiedzi - wpłynęło na przebieg jej „historii sekretnej”, na tok jej dziejów wewnętrznych, tworzonych przez coraz to inne przegrupowania pojęć i jestestw, których dokonywały odrębne praktyki dyskursywne, przez dalsze projekcje myślowych możliwości, które zawiązują się między wierszami słów i w sąsiedztwie wysławianych rzeczy, przez kurczenie się i rozszerzanie tematyczno-problematycznego horyzontu, który wytyczał pole badawcze. Wraz z nastaniem w Europie chrześcijaństwa metafizyczna misja filozofii gubi swoją areligijną funkcję, nabierając z kolei na czas jakiś iście teologicznego charakteru. Filozofia i... (jej dzieje) 185...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1996. Moje ucho a księżyc. Dywagacje, diagnozy, Gdańsk : słowo/obraz terytoria
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.