teocentrycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jeśli chce się prawidłowo postawić dusze. Prowadził do źródeł: do encyklik papieskich i do św. Tomasza w dziedzinie doktryny, do liturgii i Pisma świętego jako źródeł modlitwy. Wychowywał teocentrycznie a nie egocentrycznie, obiektywnie a nie uczuciowo i nastrojowo. Jednocześnie uznawał wartości humanistyczne i nie pozwalał się ich wyrzekać. Tak jak ukazywał Prawdę i Dobro, podobnie ukazywał i Piękno. Było to ważne dla wszystkich, lecz szcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.