teofilantropia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) porady i nastrajania umysłów. Z historycznego punktu widzenia godna uwagi pozostaje próba owej wielkiej „żelaznej" maski, która pod imieniem Robespierre'a 18 szukała w religii centrum i siły republiki; również chłód, z jakim przyjęto teofilantropię 19, ten mistycyzm nowego oświecenia; ponadto nowe zdobycze jezuitów, także zbliżenie ze Wschodem20 w ramach nowych stosunków politycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Novalis 1984. Uczniowie z Sais. Proza filo­zo­ficzna – studia – fragmenty, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.