teogon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sad rozstajny jest zaczątkiem i zapowiedzią, Łąka jest obrazem wszechświata Leśmianowskiego, Napój cienisty jest już filozofią tego wszechświata. Pewne prawdy i przeczucia poety powtarzają się w tym zbiorze ustawicznie, natrętne, obsesyjne. Ale Leśmian nie jest filozofem w ścisłym znaczeniu tego słowa ani teologiem, jest fantastycznym teogonem, śpiewakiem fascynującego bezsensu istnienia i nieistnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1960. Między słowem a milczeniem, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.