teoretyczno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. 	Wprowadzenie do Trzeciego Raportu dla Klubu Rzymskiego oraz Czwartego Raportu dla ONZ Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego, oparty na tej samej symulacji jak Pierwszy Raport i nie odbiegający w zasadzie od jego ogólnych założeń teoretyczno-analitycznych i przyjętych współczynników, spotkał się z podobną krytyką jak Pierwszy Raport...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czarkowski, Jan 1978. Wizja świata (Proroctwa i prognozy), Wrocław etc. ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.