teoretycznogramatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5.3.1. Wyraz a morfem Przy omawianiu dalszych dwóch głównych jednostek analizy gramatycznej, wyrazu i morfemu, natrafiamy na następującą trudność: którąkolwiek jednostkę rozpatrywać będziemy najpierw, musimy założyć pewną znajomość drugiej. Większość współczesnych dzieł teoretycznogramatycznych omija tę trudność, definiując morfem jako minimalną jednostkę analizy gramatycznej (przyjmiemy prowizorycznie tę definicję) i nie wspominając o tym, że powszechna praktyka językoznawców najczęściej wbrew tej definicji wywodzi pojęcie morfemu jawnie lub milcząco z pojęcia wyrazu. Powody tego pomieszania są natury historycznej i staną się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1975a. Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.