teoretycznokrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ewokujących okoliczności i atmosferę własnych debiutów poetyckich w dwudziestoleciu (m. in. Czernika, Huszczy), a nawet w okresie Młodej Polski (wspomnienie K. Błeszyńskiego z czasów miriamowskiej „Chimery”). Obok tych ■wspomnieniowych materiałów znajdujemy w Tyglu interesujące studium teoretycznokrytyczne Barbary Biernackiej na temat poetyki najmłodszej generacji liryków (pt. Czy krystalizacja młodej poezji?) oraz szkic M. Głowińskiego o balladach Leśmiana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte