termoelektromotoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prądnicy, energii chem. w akumulatorach i ogniwach, energii promienistej w ogniwach fotoelektr., energii termicznej w termoparach i termoogniwach (powstaje tzw. siła termoelektromotoryczna). W przypadku rozwartego źródła prądu elektr., tzn. takiego, z którego nie pobiera się prądu, SEM E równa się różnicy potencjałów U na zaciskach tego źródła; gdy pobiera się prąd /, to E = U + IR, gdzie R — oporność elektr. źródła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.