termoformować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) o dużej gęstości mogą być stos. w temp. od —60°C do 120°C, co umożliwia pakowanie produktów mrożonych, przeznaczonych do ogrzewania lub gotowania w opakowaniu. Folie z PE mają zastos. także jako opakowania kurczliwe, do wyrobu opakowań termoformowanych (np. tacki), worków (specjalne gatunki folii 0 b. dużej wytrzymałości mech.) itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.