termotaktyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 1. Mózgi mrówek gmachówek, Camponotus ligniperdus (na lewo w całości, na prawo w schematycznym przekroju), w powiększeniu: 1 — samca, 2 — samicy, 3 — robotnicy, a — ciałka grzybkowate, b — piaty oczne, c — płaty węchowe (według Wojtusiaka) gą być np. równocześnie wynikiem fototaktyzmu, chemotaktyzmu i termotaktyzmu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.