termowizja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kuracji jest H. Leuner. (Z.R.) terapia rodzin -*• psychoterapia rodzin terapia zajęciowa -* psychoterapia zajęciowa termografia, wykorzystanie badań temperatury ciała do rozpoznawania zaburzeń w o.u.n., w szczególności wykorzystanie czujników badających promieniowanie podczerwieni i przetwarzanie tych danych na obraz wzrokowy (termowizja) znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu niektórych zaburzeń krążenia mózgowego. (/.VL) test, testare, metoda badania wystandaryzowana. tzn. przeprowadzana w ściśle określony sposób, zwykle według szczegółowej instrukcji określającej dokładnie procedurę badania, znormalizowana,, tzn. że wyniki badania ocenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.