tertulia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Publiczność. O ile teatr dworski, zarezerwowany dla elity, rozwija się w kierunku ostentacji, zbytku i skomplikowanych efektów scenicznych, o tyle teatry ludowe pozostają nadal w ścisłym związku z gustem szerokiej publiczności. Wprawdzie w lożach, dawniej zwanych desvanes, a obecnie tertulias, zasiadają już nieraz księża i ludzie wykształceni, z których zdaniem wypada autorowi się liczyć, lecz na Bibl. Nar. Ser. II, Nr 102 (Calderon: 2ycie snem) 2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Calderon de la Barca, Pedro 1956. Życie snem, przeł. E. Boyé, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.