terytorialno-graniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeden z dziennikarzy amerykańskich, który towarzyszył Kissingerowi w jego ostatniej podróży do Pekinu zauważył co następuje: Rosjanie są gotowi do drobnych ustępstw w sporze terytorialno-granicznym. Z całą pewnością pragną pokojowego zakończenia sporu, i choć utrzymują poważne siły na granicy — nie przygotowują wojny przeciwko Chinom. Czym więc należy tłumaczyć nieprzejednany anty-sowietyzm Chińczyków? Breżniew oświadczył Kissingerowi, że „jako Europejczyk nie rozumie Chińczyków"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.