test-selektor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dury w zależności od wyników preanalizy. Takim „oddźwiemym" jest w powyższej regule „U - N > = 2", który otwiera dostęp do tej reguły, o ile w wejściowym ciągu jest dostatecznie dużo miejsca na wystąpienie grupy analizowalnej tą regułą („shaper test", cf. Kuno & Oettinger, 1964). Z kolei wywołanie procedury „gr_adv" analizującej grupę przysłówkową uzależnione jest od spełnienia testu-selektora „adv_poss", który bierze pod uwagę ustalenia preanalizy i na ich podstawie wywołuje odpowiednią wersję procedury. 588 ZYGMUNT VETULANI...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.