tetracyklina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TETRACYKLINY [gr.-łac.], grupa antybiotyków 0 b. podobnej budowie chem. (zawierają jednakowy, czteropierścieniowy układ naftacenowy, zw. tetracykliną), własnościach fiz. i chem., a także szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego; t. są np.—» aureomycyna, —> terramycyna, —»tetracyklina; badania nad t. rozpoczęły się od odkrycia 1948 aureomycyny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.