tetradka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) testam. testament, testamentowy tesnop. tesnopis, tesnopisn.V (czes.) — scenografia, scenograficzny tet. 1. tetradka (bulg.) — zeszyt; 2. tetanus (lac.) — tężec Lex. till exempel (szwedz.) — na przykład Textilimport Centrala Importowo-Eksportowa Przemysłu Włókienniczego tez. tezaurus...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paruch, Józef 1992. Słownik skrótów, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.