tetrafluoroboran

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pojawienia się drgań w zgodnej i przeciwnej fazie, dających wkład do odrębnych paso w widmach Ramana i podczerwieni, 2/ średnia liczba solwatacji dla kationów Li+ i Na+ w roztworach amidowych jest mniejsza od czterech; w stężonych roztworach prawdopodobne jest oddziaływanie dwóch kationów z jedną molekułą amidu /z atomem tlenu i azotu/, 3/ kationy tetraalkiloamoniowe powodują wzmocnienie sieci wiązań wodorowych formamidu, pogłębiając efekt wywołany przez aniony halogenkowe, 4/ w roztworach nadchloranów i tetrafluoroboranów istnieją niekontaktowe pary jonowe, w których molekuły amidów są uwięzione między kationem a anionem nie tworzącym wiązań wodorowych z grupą NH, w przeciwieństwie do halogenków, które tworzą wiązania NH*•*X"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bukowska, Jolanta 1986. Spektroskopia oscylacyjna roztworów amidowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.