tetrahydrofuran

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Suszenie za pomocą wymienionych wyżej środków polega na sączeniu rozpuszczalnika przez warstwę środka wiążącego wodę, umieszczoną w rurze o długości ok. 70 cm i średnicy 3 cm. Przez zastosowanie 0,25 kg sita molekularnego można odwodnić ok. 8 litrów rozpuszczalników takich, jak chloroform, czterochlorek węgla, benzen i jego homologi, cykloheksan, eter, dioksan, pirydyna, tetrahydrofuran. Suszenie tlenkiem glinowym jest mniej wydajne, 250 g A1203 wystarcza na ok. 1 litr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bobrański, Bogusław 1971. Preparatyka organicznych środków leczniczych, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.