tetramer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podczas spotkania dwóch drobin styrenu o wolnych wartościowościach początkowo tworzy się dimer (dwie połączone drobiny): —CHa—CH—CH,—CH— I I C6H* C.H, a następnie trimer, tetramer itd.; ogniw w łańcuchu przybywa coraz więcej i powstaje polimer: —CH*—CH—CH,—CH—CH,—CH—CH*—CH— I I I I C.H, C.H, C.H, C.H,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.