tetrametyloamina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kości opadania. Sporządzanie z nich zawiesin polega na wprowadzeniu obok 15—20% wody, zw. org. utrzymujących ziarna mineralne w zawiesinie. Do zw. tych należą: wodorotlenek tetrametyloaminy, karboksymetyloceluloza, alkohol poliwinylowy, sole sodowe i amonowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.