teza-slogan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszy rozdział zatytułowano „Eksplozja wiedzy: fantom społeczeń-  11stwa poinformowanego”, co mówi samo za siebie. Dobrym chwytem są tezy-slogany na wstępie każdego rozdziału, zaczerpnięte zresztą z tekstu. Tu np. czytamy:- „Problemem nie jest to, by każdy wiedział wszystko, lecz by każdy miał dostęp do tych informacji i wiadomości, które są mu potrzebne w jego działalności i przy podejmowaniu wymaganych od niego decyzji”. Pojęcie o tym, czym się —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.