thatcherysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) np. użycie określenia „Giscard, któremu się powiodło” sugeruje, iż w rzeczywistości polityk ten, którego nazwisko zostało użyte, reprezentatywne dla pewnego typu rządów, poniósł klęskę. Metafora „wierny thatcherysta” informuje o przekonaniach p. Tabbita, zarazem ironicznie podkreślając jego oddanie nie tyle ideom, co osobie, która je głosi. W określeniu „chłopcy z Chicago M. Friedmana” nazwa własna, obciążona konotacjami rodem z filmów policyjnych, nie tylko lokalizuje grupę ekonomistów, ale i przynosi ironiczną ocenę efektów rozwiązań zaproponowanych przez nich w Chile. Należy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.