tkanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bym osobliwie zwrócić uwagę rodaczek moich. Na nie to ze wszystkich względów ten obowiązek pada, i z powodu żywszćj ich pobożności, i z Aviększego zamiłowania porządku i schludności, i wreszcie ze sposobności ich do wszelkiego tkania i wyszywania. Niech tylko każda sobie przypomni, że przed tym ołtarzem pierwszy raz przystępowała do stołu Pańskiego, że tam przysięgała wierność swemu małżonkowi i otrzymała ślubne błogosławieństwo z rąk kapłana, że tam dziecię jćj wstąpi do grona chrześciańskiego, że tam nareszcie, gdy już będzie koniec wszelkićj marności i trudom świata, odbędzie się nad nią ostatni obrządek kościoła, ostatnie pożegnanie rodziny 1 przyjaciół, — a niewątpliwie uzna swą niedbałość i skorzćj się weźmie do przyozdobienia stołu Chrystusowego, jak do strojenia swego salonu lub własnćj osoby. Już...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.