tlen-tlen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wej to wiązanie kowalencyjne - jedna z małych pałeczek w modelach. Powiedzielibyśmy, że „orbitale atomowe” oddzielnych atomów wodoru zlały się tworząc „orbital molekularny”: Wiązanie między (powiedzmy) dwoma atomami węgla tworzone jest podobnie, tyle że w tym przypadku cztery elektrony „zewnętrzne” mogą wytworzyć cztery wiązania kowalencyjne z innymi atomami, co czyni je użytecznym materiałem do budowy cząsteczek, zwłaszcza że atomy węgla mogą bez ograniczeń tworzyć wiązania z innymi atomami tego pierwiastka. Podobnie azot może tworzyć (w normalnych warunkach) trzy, a tlen - dwa wiązania kowalencyjne, chociaż tutaj zdolność tworzenia wiązań z takimi samymi atomami (tlen-tlen albo azot-azot) jest daleko bardziej ograniczona. Mogą one jednakże łączyć się z atomami węgla dając nieomal nieskończoną rozmaitość cząsteczek będących domeną chemii organicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cairns-Smith, A. G. 1998. Ewolucja umysłu. O naturze i pochodzeniu świadomości, przekł. P. Lewiński, Warszawa : Amber
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.