toczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cji wodnej; -Stauung, /. spiętrzenie wody (wspornica, podpór wody);-stein, tn. 1) osad wodny; 2) donica, zlew kamienny; 3) głazik ((kamień do toczenia na mokro); -stern, tn. gwiazda wodna (og. s.); -Stockwerke, n. warstwy wodonośne, piętra wodonośne; -stóff, tn. wodór (wód)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stadtmüller, Karol, Stadtmüller, Karol 1913. Niemiecko-polski słownik techniczny [...], Kraków : Nakł. L. Stadtmüller Lwów
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.