tofflerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to dzięki swym walorom rejestrowania rzeczywistości (w sposób łatwy, trwały i dostępny) jest autentycznym przykładem skłaniania się do tofflerowskiej „prosumpcji” jako modelu nowego typu produkcji i konsumpcji informacji dla własnych potrzeb...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.