tonometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak również objętości, ciężaru itp. parametrów różnych jego części. Wydaje się, że w antropometrii sportowej poczesne miejsce winny zajmować także metody tradycyjnie włączane do antropologii fizjologicznej; wymienić wśród nich można pomiary dynamometryczne, termometryczne, goniometryczne, tonometryczne czy wreszcie wydolności organizmu w zakresie niektórych cech sprawności ruchowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Zbigniew 1972. Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.