topikalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przytoczonym w rozdziale,poprzednim (por. 11.1). Pojęcie to wyraża się czasem za pomocą rozróżnienia między „topie”* (dosłownie: tematyką) a „comment”* (dosłownie: komentarzem): „Mówiący zapowiada pewną tematykę, a potem coś o niej komunikuje... W angielskim i 7 Tak zwana w niniejszym paragrafie tematyzacja* bywa często nazywana topikalizacją*. Fillmore 1968 rozróżnia topikalizację prymamą i sekundarną. Pierwsza obejmuje procesy, za pomocą których ustala się podmiot zdania. Warto zacytować komentarz Fillmore'a na temat potencjalnych konsekwencji badań Grubera (1967) nad topikalizacją w języku dziecka: „Kiedy pewien sposób topikalizacji wejdzie w zwyczaj, wtedy, być może. kostnieje w regułę czysto formalną. Język musi wówczas sięgnąć po inne sposoby topikalizacji zamierzonej.” Fillmore (1968, 58), Chomsky (1976,149 nn.) i Jackendoff (1972, 29 nn.) używają niestety terminu tematyczny w znaczeniu naszego walencyjny...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.