topologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przy deformowaniu powierzchni. Charakterystyka powierzchni Eulera: a) kula; b) torus; c) powierzchnia z dwoma otworami Jeśli podzielić powierzchnię zamkniętą S rodzaju p na pewną liczbę obszarów zaznaczając na £ pewną liczbę wierzchołków i łącząc je łukami zwykłymi, to zachodzi wzór V — E + F = 2 — 2p, gdzie V oznacza liczbę wierzchołków, E — liczbę łuków, F— liczbę obszarów; liczbę 2 — 2p nazywa się przy tym charakterystyką Eulera dla powierzchni S. Np. dla wielościanu prostego (—> Eulera twierdzenie o wielościanach) otrzymuje się V — E + F = 2, gdyż topologicznie jest on równoważny powierzchni kuli (da się na nią zdeformować), dla której p = 0...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.