toponimiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zentujące według Tovara 15 obszar ekspansji kolonialnej. Zwraca uwagę brak w nich spółgłosek dźwięcznych; 2) napisy z południowego cypla półwyspu; 3) zbliżone do nich napisy wschodnioiberyjskie spotykane na całym wybrzeżu aż po Pireneje. Dalsze związki języka baskijskiego przedstawiają się jeszcze mniej pewnie. Są to stosunkowo nieliczne nawiązania słownikowe i toponimiczne z pozostałymi częściami Hiszpanii oraz Langwedocją, Prowansją, zachodnimi Alpami, północnymi Wiochami, a nawet Sardynią16. Zwrócono ponadto uwagę na możliwość zapożyczeń baskijskich w językach celtyckich 17. Fakty te skłaniają niektórych uczonych do, przedwczesnego jednak przy obecnym stanie badań, wniosku 18, że w przeszłości zajmował on lub języki z nim spokrewnione całą Europę zachodnią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.