torakografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) R. Martina 190 Sallera 190 Bertillona 36 pseudoizochromatyczne 273 Snellena do badania ostrości wzroku 270 — włosów Fischera 34 taśma ceratowa 32 — stalowa 32 termoestezjometr 280 tęczówek rodzaje 190 tętna — badanie 253 tętna częstość 254 — napięcie 254 — niemiarowość 254 thelion 138, 328 tibiale 139, 147, 328 — sposób oznaczenia 58 tlenu zużycie na minutę 261 torakografia 218 torakograf Dufestela 219 tragion 136, 143, 328 trichion 54, 328 trochanterion 139, 147. 328...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.