totalistyczno-nazistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) d) Fala ideologii totalistyczno-nazistowskiej Po zwycięstwie hitleryzmu w Niemczech (1933) fala totalistyczno-nazistowska zaczęła szybko opanowywać nie tylko Stronnictwo Narodowe i Obóz Narodowo-Radykalny (ONR), ale również znaczną część kleru rzymskokatolickiego, sekundującego zwykle końcowej prawicy. Takie pisma redagowane przez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skalski, Jerzy (oprac.) 1968. Rzym a sprawy polskie w okresie porozbiorowym, Warszawa : Instytut Wydawniczy „Odrodzenie”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.