toulen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podział według miejsca powstawania: produkty petrochemiczne tzw. pierwszej generacji otrzymywane w rafineriach (wodór, CO + H2, benzen, acetylen, etylen, propylen, ksyleny, toulen); produkty tzw. drugiej generacji, otrzymywane w zakładach petrochemicznych z przeróbki produktów pierwszej generacji (wymienić tu można wiele produktów organicznych, od fenolu i acetonu do kaprolaktamu, metyloetyloketonu czy kwasu tereftalowego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Taubman, Jerzy, Blum, Aleksander 1967. Ropa naftowa w świecie współczesnym, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.