towarowo-dewizowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szkodowani w czasie działań wojennych.30 Na marginesie spraw skarbowych warto podkreślić, że 17 października ogłoszono, iż Ministerstwo Spraw Gospodarczych Rzeszy Niemieckiej wydało okólnik, mocą którego zniesione zostały zasadnicze organiczenia w obrocie towarowo-dewizowym pomiędzy Rzeszą Niemiecką a okupowanym terytorium polskim.31 W pierwszym miesiącu okupacji zarządzenie to nie miało poważniejszego znaczenia. Manifestowało ono tylko wyraźnie związki gospodarki okupowanej Polski z gospodarką Rzeszy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Marian Marek 1976. Stefan Starzyński prezydent Warszawy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.