towarowo-kapitalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na podstawie faktów. Ale p. Struwe i tutaj również nie chciałby zarażać się „ortodoksją“. „Marks sam — powiada — wyobrażał sobie proces przekształcenia produkcji towarowej w towarowo-kapitalistyczną jako, być może, bardziej gwałtowny i prostolinijny, niż on jest w rzeczywistości“ (str. 127, uwaga). Być może. Ponieważ jednak jest to jedyna koncepcja naukowo uzasadniona i poparta historią kapitału, ponieważ inne koncepcje, „być może“, mniej „gwałtowne“ i mniej „prostolinijne“, nie są nam znane, zwrócimy się tedy właśnie do Marksa. Istotnymi oznakami kapitalizmu są według...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beskid, Lidia et al. 1972. Z teorii i praktyki polityki gospodarczej. Praca zbiorowa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo