towarzysko-kastowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dawstwa.” 98 Inny znów podręcznik dobrego tonu, napisany przez panią Weil, redaktorkę pisma dla kobiet „Bluszcz”, podkreśla istnienie w łonie inteligencji licznych wewnętrznych podziałów towarzysko-kastowych. Autorka pisze, że przed I wojną światową odróżniano „towarzystwo”, a więc tych, którzy wypełniali salony arystokratów i bankierów, od inteligencji. „Ludzie z »towarzystwa«...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żarnowski, Janusz 1965. O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.