towarzyszka-kołchoźnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chozach — równość praw. Niechaj pamiętają o tym towarzyszki-kołchoźnice i niechaj strzegą ustroju kołchozowego jak oka w głowie“ \ Wciągnięcie do spraw budownictwa socjalizmu najszerszych mas ludowych naszego kraju, a w tej liczbie i mas pracujących dawniej uciśnionych i zacofanych narodów, było wielkim zwycięstwem ideologii radzieckiej, która uważała masy za prawdziwych twórców historii, było zwycięstwem nad ideologią burżuazyjną, która rozpowszechniała wszelakie bajki o niezdolności mas do samodzielnej twórczości we wszystkich dziedzinach życia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrow, J. et al. (oprac.) 1950. Józef Stalin. Krótki życiorys, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.