towos

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdaje się, że Rosjanie nie uskarżają się na jakość produkcji Cegielskiego, mimo że — jak się z grubsza orientuję — park kolejowy w Polsce jeszcze sam nie wszystkie dziury powojenne pozałatał, dowodem czego niech będzie chociażby fakt, że na wielu mniej uczęszczanych liniach kolejowych w kraju spotyka się często kursujące „towosy”, tzn. wagony towarowo-osobowe...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.