trójadresowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozostaje na koniec Zrealizować funkcję wyboru alfabetu, co można najprościej wykonać przy użyciu trójadresowego multipleksera. Ostatecznie w wyniku takiego postępowania otrzymujemy schemat szczegółowy układu kodera, przed...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.