trójnitroceluloza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Azotany celulozy (nitroceluloza) są estrami kwasu azotowego i celulozy. Przy całkowitym znitrowaniu powstaje trójnitroceluloza (trójazotan celulozy) C,H,0,(0H), + 30H • NO, - C,HtO,(ONO,), + 3H.O Bawełna strzelnicza jest mieszaniną cząsteczek znitrowanej celulozy o różnych długościach łańcucha i o różnym stopniu z nitro wania. Zawartość azotu (liczba azotowa) w cząsteczkach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.