trójsektorowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tzw. „trójsektorowość” była wpisana w programy wszystkich partii politycznych, ale PPR zawsze opowiadała się za najszerszymi możliwościami dla własności ogólnonarodowej. Natomiast PPS chciała bardzo szeroko rozwijać spółdzielczość i dostrzegała różnice między upaństwowieniem a uspołecznieniem. PPR opowiadała się za ciągłym wzmacnianiem roli państwa w gospodarce, przy zachowaniu drobnej własności prywatnej głównie w rolnictwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dymek, Benon 1989. PZPR 1948 - 1954, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.