trójwałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lizującą dyspersję. Następnie dodaje się octan sodowy. Do impregnacji używa się kąpieli o następującym składzie: 20—30 g Hydrofobolu IW 4—6 g octanu sodowego krystalicznego uzupełnić wodą do 1 1 Temperatura kąpieli nie powinna przekraczać 40°C, gdyż w wyższej temperaturze następuje dość szybki rozkład produktu. Tkaninę napawa się w napawarce, najlepiej trójwałowej, stosując dwukrotne zanurzenie i dwukrotne odżęcie tkaniny. Bezpośrednio z napawarki tkanina przechodzi do suszarki ramowej i zostaje wysuszona w temperaturze nie przekraczającej 80°C. Właściwa reakcja następuje w czasie dogrzewania, w temperaturze 130—140°C przez 4—7 minut w zależności od rodzaju tkaniny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ankudowicz, Wacław et al. 1967. Przerób włókien chemicznych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.