tradycjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A. tylko rozpędzenie ich na cztery wiatry w czterech kierunkali Polski w pięć kontynentów naszej planety daje gwarancje, że z pisma akademicko-lirycznego, że z tego seminarjum poetyckiego, że z tej oranżerji czy też szkółki dadzą się przesadzić na szeroki teren zdrowe i krzepkie drzewka. Paseiści, tradycjonaliści, romantycy, neo- i pseudo-romantycy mogli sobie przesiadywać w bibljotekach, w muzeach, u stopni sarkofagów, w presbiterjach tumów gotyckich, w atmosferze dworków szlacheckich i na swojskich czwartakach bohemy konspiratorskiej. Twórcy zupełnie nowych wartości o zgoła niepodległym...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.