trajluś

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tatu, zdaje się, nie osiągnięto. W Warszawie przynajmniej słyszy się najczęściej trolejbus (często przekształcony fonetycznie na trojlebus albo trojlibus, ale to nie jest polonizacja wyrazu). Proponowany żartobliwie — zdrobniały trajluś nie zrobił kariery, może dlatego, że tchnie nastrojem niefrasobliwości i pogody, a nie jest to nastrój dominujący wśród pasażerów usiłujących się przepychać przez wąskie drzwi do środka wozu (raz słyszałem trochę „mocniejszą” formę trajluch). Formą może najudatniejszą jest trolejka, zapewne refleks kolejki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.