traktat-parabola

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niesie je kiedyś na zawsze trwałe. Natomiast od zaraz, od dziś, w procesach odrodzenia zapewnia sobie byt wieczny, bez apokaliptycznego zakończenia — cała ludzkość. Jest to idea par excellence różokrzyżowa. Johann Valentin Andreae, organizator tego ruchu, w głośnym traktacie-paraboli Wesele chemiczne stworzył wzór różokrzyżowej opowieści o alchemicznym odrodzeniu. Obraz odrodzenia człowieka jako władcy świata został tam ujęty w kategorie stereotypu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kępiński, Zdzisław 1980. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.