traktorzystka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 170 000 kobiet pracuje w przemyśle na stanowiskach inżynierów i techników, 100 000 kobiet — to traktorzystki i kierowniczki kombajnów, 27 000 kobiet zajmuje stanowisko — sołtysów, 1 700 kobiet jest posłankami do Rad Najwyższych Republik Radzieckich, 456 000 kobiet — radnymi miejskimi i powiatowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSpoł - Poradnik Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.