transderywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pytania albo negatywnej sugestii. Działanie illokucyjne, które często rozpoznawalne jest jedynie w konkretnej sytuacji mowy, może być wszakże ujednoznacznione przy pomocy środków językowych. Środki te Gordon i Lakoff określają jako „ograniczenia transderywacyjne” (transderivational constraints). Są to reguły, których zastosowanie uzależnione jest między innymi od funkcji pragmatycznej wypowiedzi. Chcąc uwyraźnić to, że wyrażenie Dlaczego malujesz swój dom na czerwono? funkcjonuje jako sugestia negatywna, można zastosować do niego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.