transferalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 19 	Tłumaczenie użytego w tekście rosyjskim wyrażenia „pierewodnoj”, nie jest szczęśliwe; właściwym odpowiednikiem angielskiego wyrazu „transferable” winien być bądź wyraz „transferalny”, bądź też lepiej brzmiący polski wyraz „przenośny”. >1 17 — Ustroje pieniężne w Polsce ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karpiński, Zygmunt 1968. Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.