transferencja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We freudyzmie jednak energia psychiczna jest koncepcją całkowicie pustą — nie mającą ani wymiarów, ani entropii, ani nie wyznaczalną doświadczalnie. Takie więc zdania jak stwierdzające, źe przy transferencji energia psychiczna zablokowanego instynktu przechodzi do innego instynktu — są najzwyczajniej metaforami poetyckimi nie mającymi żadnej treści naukowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.