transfiksacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) również w tych — rzadkich stosunkowo i mniej dla prozy szesnastowiecznej typowych — konstrukcjach nie zachodzi najostrzejsze pogwałcenie zgodności porządku strukturalnego i porządku linearnego — transfiksacja (predylekcję do układów tranfiksacyjnych wprowadził dopiero barok). Jest to jeden z przejawów ideału jasności, jaki przyświecał prozie renesansowei...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1966. System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.